δι-όρνυμαι

δι-όρνυμαι (s. ὄρνυμι), hindurcheilen, δι' ὀρῶν Aesch. Suppl. 547.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”