μνιόεις

μνιόεις, εσσα, εν, poet, = Vorigem, Ap. Rh. 4, 1237.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • μνιόεις — μνιόεις, εσσα, εν (Α) μνιαρός*. [ΕΤΥΜΟΛ. < μνίον + κατάλ. όεις (πρβλ. αστερ όεις)] …   Dictionary of Greek

  • μνιόεντα — μνιόεις neut nom/voc/acc pl μνιόεις masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • men-2 —     men 2     English meaning: to step, tread over, press     Deutsche Übersetzung: “treten, zertreten, zusammendrũcken”     Material: O.Ind. carma mnüs nom. pl. “Gerber”; Eol. μάτεισαι “tretende” (*μάτημι), ματεῖ πατεῖ Hes., Denom. from a mn̥… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”