μαιόομαι

μαιόομαι, = μαιεύομαι, entbinden, von der Hebamme gesagt, bes. bei Sp.; τὰς τεκούσας ἐμαιοῦτο, Luc. D. D. 16, 2; οὐδὲ κατὰ τὴν Εἰλείϑυιαν μαιώσεταί σε, ib. 18, 1; Plut. u. A. übertr., ὑμέας ἀφροσύνη μαιώσατο τόλμα δ' ἔτικτε, Leon. Al. 2 IX, 80); Coluth. 130. – Von der Amme gesagt, μαιώσατο μαζῷ, Nonn. D. 8, 186.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • μαιοῦσθε — μαιόομαι deliver pres imperat mp 2nd pl μαιόομαι deliver pres ind mp 2nd pl μαιόομαι deliver imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιουμένων — μαιόομαι deliver pres part mp fem gen pl μαιόομαι deliver pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιούμενον — μαιόομαι deliver pres part mp masc acc sg μαιόομαι deliver pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιῶται — μαιόομαι deliver pres subj mp 3rd sg μαιόομαι deliver pres ind mp 3rd sg (doric aeolic) μαιώτης the Palus Maeotis masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιώσασθε — μαιόομαι deliver aor imperat mp 2nd pl μαιόομαι deliver aor ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιώσεται — μαιόομαι deliver aor subj mp 3rd sg (epic) μαιόομαι deliver fut ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιουμένη — μαιόομαι deliver pres part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιοῦνται — μαιόομαι deliver pres ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιοῦσθαι — μαιόομαι deliver pres inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιοῦται — μαιόομαι deliver pres ind mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαιούμεναι — μαιόομαι deliver pres part mp fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”