νακύριον

νακύριον, τό, dim. von νάκος, Hesych., der auch die Form νάκυρον hat.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”