δεύομαι

δεύομαι, p. = δέομαι.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • δεύομαι — δέω 2 lack pres ind mp 1st sg (aeolic) δεύομαι pres ind mp 1st sg δεύω 2 miss pres ind mid 1st sg (epic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμένα — δεύομαι perf part mp neut nom/voc/acc pl δεδευμένᾱ , δεύομαι perf part mp fem nom/voc/acc dual δεδευμένᾱ , δεύομαι perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) δεύω 1 wet perf part mp neut nom/voc/acc pl δεδευμένᾱ , δεύω 1 wet perf part mp fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμέναι — δεύομαι perf part mp fem nom/voc pl δεδευμένᾱͅ , δεύομαι perf part mp fem dat sg (doric aeolic) δεύω 1 wet perf part mp fem nom/voc pl δεδευμένᾱͅ , δεύω 1 wet perf part mp fem dat sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμένον — δεύομαι perf part mp masc acc sg δεύομαι perf part mp neut nom/voc/acc sg δεύω 1 wet perf part mp masc acc sg δεύω 1 wet perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμένων — δεύομαι perf part mp fem gen pl δεύομαι perf part mp masc/neut gen pl δεύω 1 wet perf part mp fem gen pl δεύω 1 wet perf part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδεῦσθαι — δεύομαι perf inf mp δεύομαι perf inf mp δεύω 1 wet perf inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδεύσθω — δεύομαι perf imperat mp 3rd sg δεύομαι perf imperat mp 3rd sg δεύω 1 wet perf imperat mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δευθέντα — δεύομαι aor part mp neut nom/voc/acc pl δεύομαι aor part mp masc acc sg δεύω 1 wet aor part pass neut nom/voc/acc pl δεύω 1 wet aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμένη — δεύομαι perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) δεύω 1 wet perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμένην — δεύομαι perf part mp fem acc sg (attic epic ionic) δεύω 1 wet perf part mp fem acc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • δεδευμένης — δεύομαι perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) δεύω 1 wet perf part mp fem gen sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”