δια-πρεσβεύομαι

δια-πρεσβεύομαι, (gegenseitig) Gesandte abschicken, πρὸς τὰς πόλεις Xen. Hell. 3, 2, 24; – Pol. u. Folgde.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”