δια-πτόησις

δια-πτόησις, , eigtl. Einschüchterung; heftige Begierde, ἀφροδισίων Plat. Legg. VI, 783 c.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”