δια-πτερύσσομαι

δια-πτερύσσομαι, dep. med., hin- u. herflattern, Plut. de Fluv. 6, 4.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”