δια-πυρσεύω

δια-πυρσεύω, dasselbe, Plut. Demetr. 8, τὰς πράξεις τῇ δόξῃ εἰς ἅπαντας ὰνϑρώπους.Med., ein Feuerzeichen geben, πρός τινα, Pol. 1, 19.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”