δια-πεπονημένως

δια-πεπονημένως, ausgearbeitet, sorgfältig, Isocr. Ep. 6, 6.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”