δια-περι-πατέω

δια-περι-πατέω, überall umhergehen, Ath. IV, 157 e XII, 539 c.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”