δια-περάσιμος

δια-περάσιμος, durchdringend, Schol. Il. 12, 439. 13, 149.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”