δια-πενθέω

δια-πενθέω, durchtrauern, ἐνιαυτὸν ὅλονπένϑος ἔντιμον Plut. Poplic. 23.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”