δια-πιθανεύομαι

δια-πιθανεύομαι, verstärktes πιϑανεύομαι, Sext. Emp. adv. math. 8, 324.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”