δια-παγ-κρατιάζω

δια-παγ-κρατιάζω, im Pankration kämpfen mit Einem, Plut. reip. ger. praec. 16 M.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”