δια-παιδεύομαι

δια-παιδεύομαι, die erforderliche Zeit erzogen u. unterrichtet werden, Xen. Cyr. 1, 2, 15.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”