δια-παν-νυχισμός

δια-παν-νυχισμός, , das Durchnachten, die Nachtfeier, pervigilium, Dion. Hal. 2, 19.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”