δια-παν-νυχίζω

δια-παν-νυχίζω, die ganze Nacht durchwachen, Plut. amat. narr. 5; Poll. 6, 109.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”