δια-παλαίω

δια-παλαίω (s. παλαίω), ringen, kämpfen, Ar. Equ. 571; mit Einem, τινί, Plut. Eumen. 7; πρός τινα, Philostr. u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”