δια-παίζω

δια-παίζω (s. παίζω), 1) durch-, zu Ende spielen, παιδιὰ μέχρι δεῦρο διαπεπαισμένη, Plat. Legg VI, 769 a. – 2) verspotten, τὸν Αἰσχύλου διαπεπαιχὼς ὄγκον Plut. prof. virt. sent. p. 252, u. a. Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • διεπαίχθη — διά ἐπᾴσσω rush at aor ind pass 3rd sg (homeric ionic) διεπᾱίχθη , διά ἐπαίσσω rush at aor ind pass 3rd sg (doric aeolic) διεπᾱΐχθη , διά ἐπαίσσω rush at aor ind pass 3rd sg (epic doric ionic aeolic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind pass 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιζον — διά παίζω play like a child imperf ind act 3rd pl διά παίζω play like a child imperf ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιξαν — διά ἐπᾴσσω rush at aor ind act 3rd pl (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd pl (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd pl (homeric ionic) διέπαϊ̱ξαν , διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) διά… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιξας — διά ἐπᾴσσω rush at aor ind act 2nd sg (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 2nd sg (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 2nd sg (homeric ionic) διέπαϊ̱ξας , διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 2nd sg (epic doric ionic aeolic) διά… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιξε — διά ἐπᾴσσω rush at aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διέπαϊ̱ξε , διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) διά… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιξεν — διά ἐπᾴσσω rush at aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd sg (homeric ionic) διέπαϊ̱ξεν , διά ἐπαίσσω rush at aor ind act 3rd sg (epic doric ionic aeolic) διά… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπαισμένη — διά παίω 1 strike perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) διά παίζω play like a child perf part mp fem nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιζε — διά παίζω play like a child imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διέπαιζεν — διά παίζω play like a child imperf ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • συνδιαπαίζει — σύν , διά παίζω play like a child pres ind mp 2nd sg σύν , διά παίζω play like a child pres ind act 3rd sg συνδιαπαΐζει , σύν , διά παίζω play like a child pres ind mp 2nd sg συνδιαπαΐζει , σύν , διά παίζω play like a child pres ind act 3rd sg… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπεπαιχότων — διαπεπᾱιχότων , διά , ἀπό ἐπαίσσω rush at perf part act masc/neut gen pl (epic doric ionic aeolic) διά παίζω play like a child perf part act masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”