δι-α-πορητικός

δι-α-πορητικός, ή, όν, zweifelhaft, Plut. de Pyth. or. 1.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”