δια-ποιέω

δια-ποιέω, fertig machen, Dion. Hal. 5, 45, l. d.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • διεποιοῦντο — διά , ἐπί οἰάω imperf ind mp 3rd pl (attic epic doric ionic) διά , ἐπί οἰόομαι to be left alone imperf ind mp 3rd pl (homeric ionic) διά ποιέω make imperf ind mp 3rd pl (attic epic doric) διά ποιόω make of a certain quality imperf ind mp 3rd pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διαπεποιηκότες — διά ποιέω make perf part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Sociologie d'intervention et Socianalyse — La socianalyse, telle qu’introduite en 1956 par Jacques et Maria Van Bockstaele, est 1°) une branche de la sociologie d’intervention, 2°) une théorie des rapports sociaux et 3°) une technique d intervention, dite « tâche canonique »,… …   Wikipédia en Français

  • τύπος — Στα μαθηματικά είναι η συμβολική γραφή που εκφράζει κάποια σχέση ισότητας ή ανισότητας, ή είναι η έκφραση ενός μεγέθους σε συνάρτηση άλλων μεγεθών κλπ. Με τη γενική αυτή έννοια, ο τ. παριστάνει με διάφορα σύμβολα μια μαθηματική πρόταση.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”