δια-πηνικίζω

δια-πηνικίζω, = πηνικίζω, λόγον, eine Rede zum Täuschen einrichten, Cratin. bei E. M. 269, 31.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”