δια-πονηρεύομαι

δια-πονηρεύομαι, dep. med., sich schlecht, boshaft betragen, πρός τινα, Dion. Hal. de Isae. 3.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”