δια-πληκτισμός

δια-πληκτισμός, , Streit, Neckerei, πρὸς τὸν Σωκράτη Plut. Sympos. 7, 7.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”