δια-πληκτίζομαι

δια-πληκτίζομαι, dep. med., streiten, plänkeln; ἀκροβολισμοῖς Plut. Flamin. 3; τοῖς ἱππεῦσι, gegen die Reiter. Lucull. 51; auch σκώμμασι, necken, sich in Spöttereien überbieten, Syll. 2; γυναίοις, mit den Frauen schäkern, Plut. Timol. 14; ἀπὸ νευμάτων πρὸς τὸ γύναιον, mit lüsternen Blicken ansehen, Amator. 16 p. 34.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”