δια-πολι-ορκέω

δια-πολι-ορκέω, fortwährend belagern, Thuc. 3, 17.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”