δια-πολέμησις

δια-πολέμησις, , das Beenden des Krieges, Thuc. 7, 42.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”