δια-πολῑτεύομαι

δια-πολῑτεύομαι, in der Staatsverwaltung mit Einem wettstreiten, sein politischer Gegner od. Nebenbuhler sein, Aesch. 3, 194; Sp. τινί od. πρός τινα.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”