δια-πλώϊσις

δια-πλώϊσις, ἡ, = διάπλοος, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • πλώϊσις — ΐσεως, ἡ Μ [πλωΐζω] η μεταφορά εμπορευμάτων διά θαλάσσης …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”