δια-πλήκτισις

δια-πλήκτισις, , das Streiten, Schol. Il. 1, 138.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”