δι-αποῤ-ῥιπτέω

δι-αποῤ-ῥιπτέω, durch- u. fortwerfen, Poll. 5, 67.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”