δια-πέμπω

δια-πέμπω, 1) an verschiedene Orte oder Personen hinschicken; ἄλλον ἄλλῃ, Thuc. 8, 64; ὡς ἑκασταχόσε ἔδει 4, 55; vgl. Xen. Cyr. 1, 5, 3; Sp.; so pass., Her. 1, 67. 81; auch med., χρησμόν, Luc. – 2) hinüber-, über-, zuschicken, πρός τινα, Ar. Plut. 398; τινί τι, Thuc. 4, 123; εἴς τινα τόπον, 3, 75; Pol. 35, 3, 6 u. Sp. – Med. eben so; ἀλλήλοις, einander zuschicken, Plut. Conv. Sap. 13; bes. ἀγγέλους πρός τινα, Pyrrh. 10; u. so absol., Them. 31.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • Ignacio de Antioquía — San Ignacio de Antioquía Icono que represent …   Wikipedia Español

  • διόπεμπτος — διόπεμπτος, ον (Μ) σταλμένος από τον Δία. [ΕΤΥΜΟΛ. < διο * + πεμπτός < πέμπω] …   Dictionary of Greek

  • θεόπεμπτος — η, ο (AM θεόπεμπτος, ον) ο σταλμένος από τον θεό (ή τους θεούς), ο θεόσταλτος νεοελλ. μοιραίος αρχ. υπεράνθρωπος, εξαιρετικός. [ΕΤΥΜΟΛ. < θεο * + πεμπτος (< πέμπω), πρβλ. διά πεμπτος, επί πεμπτος] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”