δια-πῑαίνω

δια-πῑαίνω, ganz fett machen; Theophr.; μήλων χιλιάδες διαπιανϑεῖσαι Theocr. 16. 91.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”