δια-πῡτίζω

δια-πῡτίζω, wegspucken, διαπυτιοῦσ' οἶνον χαμαί, Archedic. com. Ath. VII, 294 c.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”