διαρτάζω

διαρτάζω, = folgdm, Aesch. fr. 322.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • διαρτᾶν — διαρτάω suspend pres part act masc voc sg (doric aeolic) διαρτάω suspend pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) διαρτάω suspend pres part act masc nom sg (doric aeolic) διαρτᾶ̱ν , διαρτάω suspend pres inf act (epic doric) διαρτάω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτάσαι — διαρτά̱σᾱͅ , διαρτάω suspend pres part act fem dat sg (doric) διαρτά̱σᾱͅ , διαρτάω suspend pres part act fem dat sg (doric) διαρτά̱σαῑ , διαρτάω suspend aor opt act 3rd sg (doric aeolic) διαρτά̱σαῑ , διαρτάω suspend aor opt act 3rd sg (doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτῶν — διαρτάω suspend pres part act masc voc sg διαρτάω suspend pres part act neut nom/voc/acc sg διαρτάω suspend pres part act masc nom sg (attic epic ionic) διαρτάω suspend pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic) διαρτάω suspend pres part… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτωμένων — διαρτάω suspend pres part mp fem gen pl διαρτάω suspend pres part mp masc/neut gen pl διαρτάω suspend pres part mp fem gen pl διαρτάω suspend pres part mp masc/neut gen pl διαρτάζω speak fitly fut part mid fem gen pl διαρτάζω speak fitly fut part …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτᾷ — διαρτάω suspend pres subj mp 2nd sg διαρτάω suspend pres ind mp 2nd sg (epic) διαρτάω suspend pres subj act 3rd sg διαρτάω suspend pres ind act 3rd sg (epic) διαρτάω suspend pres subj mp 2nd sg διαρτάω suspend pres ind mp 2nd sg (epic doric… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτῶντα — διαρτάω suspend pres part act neut nom/voc/acc pl διαρτάω suspend pres part act masc acc sg διαρτάω suspend pres part act neut nom/voc/acc pl διαρτάω suspend pres part act masc acc sg διαρτάζω speak fitly fut part act neut nom/voc/acc pl διαρτάζω …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτᾶσθαι — διαρτάω suspend pres inf mp διαρτάω suspend pres inf mp διαρτάζω speak fitly fut inf mid …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτῶ — διαρτάω suspend pres imperat mp 2nd sg διαρτάω suspend pres subj act 1st sg (attic epic ionic) διαρτάω suspend pres ind act 1st sg (attic epic ionic) διαρτάω suspend pres subj act 1st sg (attic epic doric ionic) διαρτάω suspend pres ind act 1st… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτῶμεν — διαρτάω suspend pres subj act 1st pl (attic epic ionic) διαρτάω suspend pres ind act 1st pl διαρτάω suspend pres subj act 1st pl (attic epic doric ionic) διᾱρτῶμεν , διαρτάω suspend imperf ind act 1st pl (doric aeolic) διαρτάω suspend pres subj… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτῶντας — διαρτάω suspend pres part act masc acc pl διαρτάω suspend pres part act masc acc pl διαρτάζω speak fitly fut part act masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαρτῶντες — διαρτάω suspend pres part act masc nom/voc pl διαρτάω suspend pres part act masc nom/voc pl διαρτάζω speak fitly fut part act masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”