δι-αριστεύομαι

δι-αριστεύομαι, mit Jemandem um den Vorzug streiten, πρός τινα, Longin. 13, 4.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”