δι-αριστάομαι

δι-αριστάομαι, med., um die Wette frühstücken; τινὶ βοῦν, mit Einem um die Wette einen Ochsen zum Frühstück verzehren, Ath. X, 412 f.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”