δια-σπαθάω

δια-σπαθάω, verzetteln, durchbringen, οὐσίαν, Plut. Cic. 97.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”