δια-σταθμάομαι

δια-σταθμάομαι, zumessen, anordnen; βίοτον ἐκ πεφυρμένου καὶ ϑηριώδους Eur. Suppl. 213.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”