δια-στομόω

δια-στομόω, (etwas geschlossenes) öffnen, Arist. H. A. 10, 2.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • διεστομωμένον — διά στομόω muzzle perf part mp masc acc sg διά στομόω muzzle perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”