δια-στηματικός

δια-στηματικός, ή, όν, mit Intervallen, Ggstz συνεχής, Music.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”