δια-σφενδονάω

δια-σφενδονάω, auseinander schleudern, sprengen, λίϑοι φερόμενοι πρὸς τὰς πέτρας διεσφενδονῶντο, flogen in Stücken auseinander, Xen. An. 4, 2, 3; vgl. Plut. Alex . 43; τά μέλη, D. Sic. 17, 83.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”