δι-α-σφαλίζομαι

δι-α-σφαλίζομαι, 1) = simpl., Pol. 5, 69, 2. – 2) dazwischen befestigen, Philo.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”