δια-σφηνόω

δια-σφηνόω, durch Keile auseinander sprengen, VLL.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • διεσφηνωμένοι — διά σφηνόω shape like a wedge perf part mp masc nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεσφηνωμένοις — διά σφηνόω shape like a wedge perf part mp masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • διεσφηνῶσθαι — διά σφηνόω shape like a wedge perf inf mp …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”