δια-σφηκόω

δια-σφηκόω, 1) eigtl., διεσφηκωμένος, in Wespengestalt, Ar. Vesp. 1072. – 2) übh. = zusammenschnüren, Nonn. D. 25, 189.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”