δια-σφίγγω

δια-σφίγγω, durch-, festschnüren, bei Gell. N. A. 16, 3.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • διεσφιγμένα — διά σφίγγω bind tight perf part mp neut nom/voc/acc pl διεσφιγμένᾱ , διά σφίγγω bind tight perf part mp fem nom/voc/acc dual διεσφιγμένᾱ , διά σφίγγω bind tight perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφιγγόμενον — διά σφίγγω bind tight pres part mp masc acc sg διά σφίγγω bind tight pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφίγγει — διά σφίγγω bind tight pres ind mp 2nd sg διά σφίγγω bind tight pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφίγγον — διά σφίγγω bind tight pres part act masc voc sg διά σφίγγω bind tight pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφίγγουσιν — διά σφίγγω bind tight pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) διά σφίγγω bind tight pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφίγξομεν — διά σφίγγω bind tight aor subj act 1st pl (epic) διά σφίγγω bind tight fut ind act 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διεσφιγμένον — διά σφίγγω bind tight perf part mp masc acc sg διά σφίγγω bind tight perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διεσφίγμεθα — διά σφίγγω bind tight plup ind mp 1st pl διά σφίγγω bind tight perf ind mp 1st pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφιγγομένοις — διά σφίγγω bind tight pres part mp masc/neut dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφιγγομένου — διά σφίγγω bind tight pres part mp masc/neut gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διασφιγγέσθω — διά σφίγγω bind tight pres imperat mp 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”