δια-σωστικός

δια-σωστικός, ή, όν, durchbringend, erhaltend, Sp.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”