δια-σω-φρονίζομαί

δια-σω-φρονίζομαί τινι, mit Einem in der σωφροσύνη wetteifern, Synes.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”