δια-σαφητικός

δια-σαφητικός, ή, όν, erklärend, z. B. συνδεσμός, Schol. Ar. Av. 825.


http://www.zeno.org/Pape-1880.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”